Kinginstituttets samarbeidspartner

AYINET og Victor Ochen

African Youth Initiative Network (AYINET) er en menneskerettighets-organisasjon som jobber med å implementere prosjekter for å styrke befolkningen i Nord-Uganda, en region preget av tidligere langvarig konflikt.

Organisasjonens mål er å bygge et motstandsdyktig samfunn hvor fred er sterkt forankret. AYINET jobber blant annet med å rehabilitere og reintegrere tidligere barnesoldater og deres barn, tilby krisehjelp til ofre for kjønnsbasert vold, og å bistå lokalbefolkningen med tilgang til rettshjelp og medisinsk hjelp. 

Uganda er landet med den yngste befolkningen i verden. Nærmere 80% av befolkningen er under 25 år. Samtidig utfordres landet av utbredt arbeidsledighet, fattigdom, klimaendringer og en følelse av eksklusjon og marginalisering blant mange unge. Uten reelle muligheter utgjør den unge befolkningen en trussel mot å etablere et trygt og stabilt samfunn. Covid-19 pandemien har forsterket de sosioøkonomiske utfordringene og tatt håpet fra mange unge.

Sammen besitter vi en kompetanse og erfaring som gjør det mulig å utvikle og igangsette sterke og innovative prosjekter mye raskere. Dette er nøkkelen til bærekraftig suksess’.

AYINET mobiliserer og utdanner unge ledere til å bli endringsagenter for fred sånn at de kan skape en sikrere fremtid. De trener opp unge til å bidra aktivt i sine lokalsamfunn og unngå å havne i situasjoner hvor de rekrutteres til militære organisasjoner, eller risikerer å utnyttes i moderne slaveri.

Victor Ochen som selv var internflyktning da han var yngre etablerte AYINET for 15 år siden. Som lokalorganisasjon har AYINET utrettet en rekke store og viktige saker. De har blant annet sikret nødvendige operasjoner til over 25 000 krigsofre, og sørget for at over 100 000 personer har fått traumebehandling. AYINET har også hjulpet flere hundre tusen internt fordrevne personer med å reintegreres tilbake til samfunnet. 

Utover arbeidet AYINET gjør nasjonalt og regionalt i Afrika er Victor Ochen en global leder og fredsbygger som selv er et eksempel på toleranse og ikkevold. Victor jobber aktivt for å endre årsakene til konflikt. Han er rådgiver for FNs Høykommissær for Flyktninger, og er Global Ambassadør for FNs Bærekraftsmål #16. Og han har mottatt annerkjennelse for sitt arbeid, blant annet som vinner av Desmond Tutus pris for unge afrikanske ledere, og som den yngste afrikaner som er nominert til Nobels Fredspris.

Om samarbeidet med Kinginstituttet sier Victor at ‘styrken i bærekraft ligger i samarbeid mellom organisasjoner som Kinginstituttet og AYINET. Sammen besitter vi en kompetanse og erfaring som gjør det mulig å utvikle og igangsette sterke og innovative prosjekter mye raskere. Dette er nøkkelen til bærekraftig endring og suksess’.

AYINET og Kinginstituttet samarbeider om en sommerskole i innovasjon og konflikttransformasjon som skal avholdes i 2021 med unge deltagere fra Norge og Uganda. Vi jobber også med prosjektet AHEAD som skal implementeres av AYINET i Nord- Uganda. AHEAD skal gi 2000 unge ugandere faglig opplæring og støtte til å etablere egne små bedrifter for å skape arbeid og redusere risikoen for at de utnyttes i moderne slaveri. Kinginstituttet har et langsiktig samarbeid med AYINET.