Undervisningsopplegg til I have a dream kampanjen

Utstyr: penn og papir

Be elevene sette seg i par og svare på følgende spørsmål (7 min):

Vis I have a dream talen til Martin Luther King Jr i 1963 (6:46 min.)

Deretter deler elevene svarene sine i plenum som skrives opp på tavlen.

Spørsmål i plenum:

Vis Martin Luther King Jr. sin tale da han mottok Nobels Fredsprisen i Oslo i 1964:

Refleksjon i plenum: 

Gi tid til dialog rundt hva de har lært, og på hvilken måte Martin Luther King Jr. sitt budskap er viktig i dag. Hva kan vi lære av Martin Luther King Jr? Hvorfor er det viktig å drømme om samfunnsutvikling? 

Individuell oppgave:

Hva er din drøm? Er det noe du ønsker skal bli bedre i livet ditt, i lokalsamfunnet, eller i verden? Hvilken drøm har du for fremtiden?

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å dele drømmene til klassen med Kinginstituttet: post@kinginstituttet.no