Kinginstituttet arbeider for fred og sosial rettferdighet

Inspirert av arven etter Coretta og Martin Luther King Jr., bidrar Kinginstituttet til sosial endring lokalt og internasjonalt. Med innovative tilnærminger til freds- og menneskerettighetsarbeid fokuserer vi på ressursbygging, dialogarbeid, og bærekraftig endring.

Les mer

SAMMEN SKAL VI DRØMME

I august 1963 ledet en ung Martin Luther King Jr. marsjen til Washington hvor han ga sin berømte I have a dream tale ved Lincoln Memorial. Den er kjent for å være kanskje den beste talen som er gitt noensinne. Martin Luther King Jr. talte på vegne av hundre tusenvis av mennesker som ønsket et mer rettferdig samfunn. Mye sto på spill for borgerrettighetsbevegelsen og USA som nasjon. Martin Luther King Jr. delte tydelig budskapet om at tiden nå var inne for at frihet, rettferdighet og demokratiets løfter måtte innfris. Han delte drømmen.

I dag står vi igjen i en tid hvor det pågår store omveltninger i verden. Den globale pandemien, klimaendringer, politisk polarisering, våpenopprustning, diskriminering og utenforskap er utfordringer vi må forholde oss til som samfunn og som enkeltindivid. Året 2020 har vist oss hvor sammenkoblet og sårbare livene våre er på tvers av landegrenser. Samtidig har vi sett et raskt voksende engasjement for fred, miljø og rettferdighet gjennom klimamarsjer, anti-rasisme protester og det nye forbudet mot atomvåpen. Dette gir håp. 

Vi inviterer deg til å delta i I have a dream kampanjen vår. Kinginstituttet utfordrer deg til å drømme om det samfunnet du helst vil ha. 

Hva er viktigst for deg? Hvis du kan endre på noe, hva vil det være? Hva er din drøm for fremtiden?

Kampanjen består av en digital plattform, et undervisningsopplegg, og et forskningsprosjekt hvor vi undersøker hva de unge drømmer om nå i starten på et nytt tiår.

Med dette ønsker vi å inspirere flere til å engasjere seg i noe som kan gjøre en liten eller stor forskjell.

Bli en av Kings Venner

Kinginstituttet inviterer deg til å bli en venn. Det blir du ved å delta i I have a dream kampanjen ved å dele drømmen din digitalt. 
Du kan også gi økonomisk støtte til Kinginstituttets arbeid – som enkeltperson eller som bedrift. 
Og du kan melde deg som frivillig til å støtte ungdomsarbeidet vårt i Oslo.

Les under om noen av prosjektene Kinginstituttet jobber med.

Tusen takk til deg som blir med på I have a dream kampanjen! Velkommen til Kings Venner!

Opplegg for skoleklasser for nedlastning

Vi har laget et enkelt opplegg for skoleklasser som er knyttet opp mot Coretta og Martin Luther King Jr og det å drømme.

Les mer her