Lederutdanning for unge

Kinginstituttets lederutdanning for unge er vårt program som gir lederskaps- og livsmestringstrening til unge fra 16 år og oppover. Her lærer de blant annet om dialog, konflikthåndtering, livsmestring, selvinnsikt, lederskap, samfunnspåvirkning og verdier.

Målet med programmet er å gi de unge mulighet til å utvikle sine iboende ressurser, samt å forebygge utenforskap, gjengkriminalitet og ekstremisme.

Alle opplever ikke å være en del av det aksepterte fellesskapet. Noen føler av ulike grunner at de ikke passer inn eller at de blir ekskludert. Dette kan føre til utenforskap, og at noen søker seg til sub-grupper som står utenfor etablerte normer og kulturelle koder. Kinginstituttet har som ett av våre hovedfokus å investere i utvikling av ungdom og unge voksne i Norge. 

«Troen på at endring er mulig står sentralt i vårt arbeid. Det er viktig å gå inn i krevende sosiale rom og tilrettelegge for mestring og lederskapstrening for de unge. Dette bidrar til økt mestring, selvtillit og aktiv inkludering i fellesskapet», sier leder av Kinginstituttet, Thomas Dorg

Lederskapsprogrammet vårt består av langsiktig en-til-en veiledning og oppfølging, og ledertrening i grupper med fokus på læring, bevisstgjøring og mestring. Vi tilbyr også et tilholdssted med ulike aktiviteter hvor de unge kan sosialisere seg og ha et sted å være.

-Troen på at endring er mulig står sentralt i vårt arbeid. Det er viktig å gå inn i krevende sosiale rom og tilrettelegge for mestring og lederskapstrening for de unge. Dette bidrar til økt mestring, selvtillit og aktiv inkludering i fellesskapet, sier leder av Kinginstituttet, Thomas Dorg.