Sosial rettferdighet og FNs bærekraftsmål

Sosial rettferdighet er en av grunnpilarene i arbeidet til Kinginstituttet, og krysser de fleste områdene vi jobber med. Med inspirasjon fra arbeidet til Coretta og Martin Luther King Jr. fokuserer vi på prosjekter og initiativ som promoterer fred, rettferdighet og frihet. 

Kinginstituttet jobber i tråd med FNs Bærekraftsmål – en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Vårt arbeid er særlig forankret i Bærekraftsmål #4 #8 #10 og #16.

Kinginstituttet er også et ressurssenter for Bærekraftsmål #8.7 – delmålet med fokus på å:

‘Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025’.

«Med Covid-19 pandemien kreves nå en enda større fellesinnsats for å sikre at vi klarer å dramatisk redusere antall mennesker som utnyttes innen 2030», sier Tina Davis.

Kinginstituttet jobber med en rekke prosjekter og initiativ knyttet til Bærekraftsmål #8.7. Her er noen:

Kinginstituttets Spesialrådgiver Tina Davis deltar i en arbeidsgruppe i regi av UN University som utvikler globale policy guides som anbefaler de mest effektive tiltakene for å oppnå Bærekraftsmål #8.7 innen 2030. 

Spesialrådgiver Tina Davis (PhD)

-Uten en felles forståelse for hvilke tiltak som er mest effektive er det vanskelig å oppnå ønsket resultat. Vi har et helt konkret globalt mål og en kort tidsfrist. Med Covid-19 pandemien kreves nå en enda større fellesinnsats for å sikre at vi klarer å dramatisk redusere antall mennesker som utnyttes innen 2030, sier Tina Davis.

Kinginstituttet er partner i Alliance 8.7, en internasjonal koalisjon av regjeringer, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske institusjoner, næringslivsorganisasjoner og fagforeninger som jobber med å oppskalere effektive løsninger, drive frem ny innovasjon, og maksimere resultat av ressursbruk for å nå #8.7 innen 2030. Kinginstituttet er medlem i to av deres aksjonsgrupper, og i deres Communications, Engagement and Advocacy komitee for FNs Internasjonale år for utryddelse av barnearbeid i 2021.

Kinginstituttet utgir også en bok om barnearbeid i 2021, og samarbeider med Journal of Modern Slavery om en webinarserie om disse temaene: barnearbeid; moderne slaveri og humanitære kriser; moderne slaveri og tvangsmigrasjon; det historiske slaveriet i USA og dets effekt i dag; moderne slaveri, teknologi og det digitale skillet; og moderne slaveri og Covid-19.

Vi samarbeider med partnere som Norgesgruppen, Ecpat Norge og Koalisjonen KAN om prosjekter og initiativ som fokuserer på migrantarbeideres rettigheter, barns rettigheter, og en ny menneskerettighetslov for næringslivet.