Annet

Ima Bassi

Ima Bassi er en aktiv og samfunnsengasjert Tromsø-væring med en litt annerledes historie. «Selv om det kan se ut som om de fleste har det bra og klarer seg godt her i Norge så er det mange som sliter i det skjulte under overflaten nå. Det vil jeg gjøre noe med. Vi trenger at flere åpner seg opp for andre og engasjerer seg mer i lokalsamfunnene», sier hun.

Odd Magnus Williamson

Da jeg var 10 så oppstod min drøm, som var å spille i skolerevy. Det var det eneste jeg ville. Jeg brukte alle pengene mine på å se skolerevyer. Pugge tekster, sanger. Det var det eneste jeg tenkte på og satset på; for jeg hadde ikke så mye annet å satse på. Jeg hadde læringsvansker og adferdsvansker og mistrivdes veldig på skolen.