Bedriftsvenn

Dette er en ordning for bedrifter som ønsker å støtte Kinginstituttets arbeid økonomisk, gjennom årlige støtteordninger.

Ta kontakt med Kinginstituttet dersom du ønsker mer informasjon om ordningen, eller dersom dere allerede har bestemt dere for å bli bedriftsvenn:

bedriftsvenn@kinginstituttet.no

Våre bedriftsvenner

Vi er glad for samarbeidet med våre bedriftsvenner. Deres bidrag og engasjement er viktig for arbeidet vårt.