Sosial rettferdighet og FNs bærekraftsmål

-Uten en felles forståelse for hvilke tiltak som er mest effektive er det vanskelig å oppnå ønsket resultat. Vi har et helt konkret globalt mål og en kort tidsfrist. Med Covid-19 pandemien kreves nå en enda større fellesinnsats for å sikre at vi klarer å dramatisk redusere antall mennesker som utnyttes innen 2030, sier Kinginstituttets spesialrådgiver Tina Davis.

Les mer…